saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació que han d’aportar els estudiants a partir de segon curs


Els estudiants a partir de segon curs que es matriculen directament i ho poden fer des de fora de les instal·lacions de la URV, en principi, no han de lliurar cap documentació, llevat que canviïn de número de compte corrent. En aquest cas han de portar l'ordre de domiciliació signada pel titular del compte.

Així mateix caldrà que presentin la justificació corresponent, si s’escau, per acreditar reduccions en l’import de la matrícula, situació que es produeix en els casos següents:

  • tenen dret a aquesta reducció i no han aportat mai aquesta documentació (p.ex. estudiants que al curs 2014-15 no eren família nombrosa i al 2015-16 sí que ho són).
  • han aportat aquesta documentació però ja no és vigent (recordeu que teniu accés al vostre expedient econòmic, on podeu comprovar la vigència de la documentació acreditativa dels descomptes aplicables a la vostra matrícula).

Aquesta documentació s’ha d’entregar a la secretaria del vostre centre; tingueu en compte que no és necessari esperar al moment en què us matriculeu sinó que podeu fer-ho abans.

A més, us recordem que per a l’obtenció del títol de graduat/da cal acreditar el domini en un nivell intermedi d’una llengua estrangera:

♦ Estudiants que han iniciat estudis el curs 2013-14 o en cursos anteriors. Nivell B1 d'anglès, francès, alemany, italià o portuguès.

♦ Estudiants que han iniciat estudis el curs 2014-15 o en cursos posteriors. Nivell B2 d'anglès, francès, alemany o italià.