saltar al contingut principal
Cercar
URV

Temaris per a les proves d'accés a la Universitat per als més grans de 25 anys. Convocatòria 2016

TEMARIS:

Bibliografia: les fonts bibliogràfiques de consulta de les proves comuna i específica han de tenir el nivell de batxillerat.

Informació addicional: qualsevol canvi que es produexi respecte als materials i estris que cal dur a l'examen es podrà consultar a través del web accesnet.gencat.cat

Fase general:

Fase específica