saltar al contingut principal
Cercar
URV

Taula de ponderacions

Per calcular la nota d'admissió, s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que s'aplicaran per a l'accés a la universitat a la convocatòria de preinscripció de 2018, s'específica a continuació:

QUADRE DE PONDERACIONS 2018