saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preguntes freqüents.

  • Quantes convocatòries hi ha anualment?

Les proves d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys es convoquen una vegada a l'any.

El candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar-les.

  • Les proves només serveixen per accedir a la universitat l'any en què s'aproven?

Per accedir a la universitat per la via de més grans de 45 anys cal superar una prova d'accés i fer una entrevista personal. La prova d'accés, un cop superada, té validesa indefinida, mentre que l'entrevista personal, obligatòria i amb resolució final d'apte/a, només tindrà validesa l'any en què es fa i per accedir a un sol centre-estudi.

  • Un cop superades les proves, quantes vegades es pot presentar el candidat per apujar-ne la nota?

Un cop superada la prova, el candidat es pot presentar tantes vegades com vulgui per tal de millorar-ne la qualificació.

  • La prova és la mateixa per a totes les universitats catalanes?

La prova d'accés als estudis universitaris per a més grans de 45 anys és comuna per a totes les universitats catalanes.

  • Què s'ha de fer per matricular-se de les proves d'accés?

La matrícula de la prova per a qualsevol universitta catalana, tant pública com privada, es formalitza a través del portal https://accesnet.gencat.cat/.

  • Es pot fer servir el català i el castellà?

Cal fer servir el català a la prova de llengua catalana i el castellà a la prova de llengua castellana. A la prova de comentari de text, es pot respondre en la llengua que es vulgui (catalana o castellana).

  • Qui està expempt de la prova de llengua catalana?

No hi ha exempcions. Tots els candidats s'han d'examinar obligatòriament de llengua catalana.

  • Amb quin material bibliogràfic es preparen les proves?

Qualsevol llibre homologat de batxillerat. Consulta el temari.

  • Hi ha un nombre de places reservades per als estudiants que accedeixen a la universitat mitjançant la superació de la prova d'accés per a més grans de 45 anys?

Sí, el percentatge de reserva no pot ser inferior a un 1% ni superior al 3%. Actualment és l'1%.