saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula de la fase específica de les PAU

Tots els tràmits relacionats amb les PAU es faran a través del portal https://accesnet.gencat.cat

Els estudiants de CFGS que optin, voluntàriament, per fer la fase específica de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU), s'examinaran d'un màxim de tres matèries de modalitat de segon de batxillerat.

A Catalunya aquestes matèries són:

Anàlisi musical

Biologia

Ciències de la terra i  del medi ambient

Cultura audiovisual

Dibuix artístic

Dibuix tècnic

Disseny

Economia de l'empresa

Electrotècnia

Física

Geografia

Grec

Història de l'art

Literatura catalana

Literatura castellana

Llatí

Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials

Matemàtiques

Química

Tecnologia Industrial

Per inscriure's a les proves cal presentar un certificat de centre (original o còpia compulsada) on es faci constar:

 • Pels estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS* durant el curs 2015-2016, la superació de tots els mòduls de cicle, llevat els de formació en centres de treball i/o projecte.
 • Pels Titulats Tècnics Superiors* o equivalents, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.

* Els estudiants que estiguin en  possessió del títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior o equivalents procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents del sistema educatiu espanyol que es trobin en empreses a l'estranger (beca Erasmus) o centres homologats pel govern d'Espanya, hauran de realitzar la prova a la UNED.

Aquest certificat s'ha de presentar en un dels punts de lliurament previstos.

Recordeu

Aquests estudiants han de:

 • fer la matrícula al portal https://accesnet.gencat.cat
 • imprimir el resguard de pagament
 • pagar les taxes dins del termini
 • lliurar el certificat de centre a un dels llocs previstos a la convocatòria (cas que no es faci arribar el certificat (original o còpia compulsada), tot i haver fet el pagament de les taxes, la matrícula no serà vàlida).
 • Un cop efectuat el pagament, aquesta matrícula no serà modificable en cap cas.

Dates de la convocatòria de juny 2017

 • Termini de matrícula i de pagament: pendent d’aprovació
 • Data límit de lliurament: pendent d'aprovació

Dates de la convocatòria de setembre 2017

 • Termini de matrícula i de pagament: pendent d’aprovació
 • Data límit de lliurament: pendent d'aprovació