saltar al contingut principal
Cercar
URV

Documentació a lliurar

Per inscriure's a la fase específica de les proves, els estudiants de cicles formatius de grau superior (CFGS) hauran de presentar un certificat del centre (original o copia compulsada) on es faci constar:

 • Pels estudiants que estiguin cursant el darrer any d'un CFGS* durant el curs 2016-2017, la superació de tots els mòduls del cicle, llevat de:
  • els mòduls de formació en centres de treball i, si s'escau, el mòdul de projecte, pels estudiants de CFGS de FP;
  • els mòduls de formació pràctica en empreses, estudis i tallers; i el mòdul de projecte, pels estudiants d'APD;
  • el mòduls de formació pràctica i de projecte final, pels estudiants de TES.

Per a aquests estudiants, el certificat serà lliurat pel seu centre, i tindrà validesa només per a les PAU. No servirà per acreditar l'accés a la universitat en el procés de preinscripció universitària.

 • Pels Titulats Tècnics Superiors o equivalents *, la finalització dels estudis amb la qualificació mitjana obtinguda.

*Els estudiants que estiguin en possessió del títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior o equivalents procedents de sistemes educatius estrangers o bé procedents del sistema educatiu espanyol que es trobin en Empreses a l'estranger (beca Erasmus) o centres homologats pel govern d'Espanya, hauran de realitzar la prova a la UNED.

Aquests certificats (i si és necessari, la documentació acreditativa que justifiqui gaudir d'una bonificació o exempció de les taxes), s'hauran de lliurar fins data pendent d'aprovació per a la convocatòria de juny, i fins data pendent d'aprovació per a la convocatòria de setembre, tenint en compte les alternatives següents:

 1. En cas de venir personalment, cal presentar original i fotocòpia dels documents.
 2. Si s'envia la documentació per correu postal ordinari o certificat, cal enviar fotocòpia compulsada de tota la documentació. NO ES POT FER ARRIBAR PER CORREU ELECTRÒNIC.

Adreces de lliurament de la documentació a la nostra universitat:

Tarragona

 • Universitat Rovira i Virgili - Oficina d'Orientació Universitària

Campus Catalunya

Avinguda Catalunya, 35. 43002 Tarragona

Telèfon: 977 55 86 08

Tortosa

 • Universitat Rovira i Virgili

Campus de les Terres de l'Ebre

Avinguda Remolins, 13-15. 43500 Tortosa

Telèfon: 977 46 40 00