saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari i horari PAU 2016

CALENDARI DE LES PAU 2016

Anualment hi han dues convocatòries de les PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre).

Convocatòria ordinària: PAU juny 2016

TRÀMIT TERMINI

Prematrícula batxillerat *

(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

Del 17 al 29 de febrer

Matrícula alumnes lliures batxillerat/PAP *

(Alumnes amb el batxillerat finallitzat) 

Del 2 al 9 de maig
Matrícula alumnes CFGS / PAP * De l'11 al 18 de maig

Matrícula batxillerat *

(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

Del 20 de maig al 2 de juny 
Consulta tribunal i lloc d'examen * 10 de juny
PAU Juny  Dies 14, 15 i 16 de juny
Tribunal especial incidències  Dies 20, 21 i 22 de juny 
Resultats de les PAU/PAP  29 de juny
Sol·licitud reclamació i doble correcció *  Del 29 de juny a l'1 de juliol
Resultats reclamació i doble correcció  11 de juliol
Sol·licitud reclamació a la doble correcció  De l'11 al 13 de juliol
Resultats reclamació a la doble correcció 19 de juliol

(*) Tràmit per Internet: https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria extraordinària: PAU setembre 2016

TRÀMIT TERMINI

Matrícula PAU setembre *

(Per a tots els alumnes)

Dies 19, 20 i 21 de juliol
Consulta tribunal i lloc d'examen * 29 de juliol
PAU Setembre Dies 6, 7 i 8 de setembre
Resultats de les PAU/PAP 20 de setembre
Sol·licitud reclamació i doble correcció * Del 20 al 22 de setembre
Resultats reclamació i doble correcció 30 de setembre
Sol·licitud reclamació a la doble correcció Del 30 de setembre al 3 d'octubre
Resultats reclamació a la doble correcció 7 d'octubre

(*) Tràmt per Internet: https://accesnet.gencat.cat

HORARI DE LES PROVES

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.

Les PAU del batxillerat del curs 2015-2016 tindran lloc els dies 14, 15 i 16 de juny de 2016 i els dies 6, 7 i 8 de setembre de 2016, d'acord amb l'horari següent:

Dies 14 de juny i 6 de setembre

8.30 a 9.00

Comprovació de les dades de l'alumnat matriculats en fase general/PAP *

9.00 a 10.30 Llengua castellana i literatura
11.00 a 12.30 Llengua catalana i literatura
13.00 a 14.30

Anàlisi musical

Economia de l'empresa

Química

14.30 a 15.30 DESCANS PER DINAR
15.30 a 17.00

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Dies 15 de juny i 7 de setembre

8.30 a 10.00

Història

Història de la filosofia

10.30 a 12.00 Llengua estrangera
12.30 a 14.00

Ciències de la terra i del medi ambient

Disseny

Matemàtiques aplicades a les CCSS

14.00 a 15.00 DESCANS PER DINAR
15.00 a 16.30

Electrotècnia

Història de l'art

Dies 16 de juny i 8 de setembre

8.30 a 10.00

Física

Geografia

10.30 a 12.00

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

12.30 a 14.00

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

14.00 a 15.00 DESCANS PER DINAR
15.00 a 16.30

Literatura catalana

Tecnologia industrial

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, en el mateix tribunal i dia d'examen previst.

* Els estudiants que només s'examinin de matèries de fase específica, se'ls hi entregaran les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.