saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari i horari PAU 2018

CALENDARI DE LES PAU 2018

Anualment hi han dues convocatòries de les PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre).

Convocatòria ordinària: PAU juny 2018

TRÀMIT TERMINI

Prematrícula a les proves

(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

del 6 al 20 de març (pendent d’aprovació)

Matrícula lliure

del 2 al 14 de maig (pendent d'aprovació)

Matrícula per alumnes de 2n de batxillerat i CFGS  

del 16 al 31 de maig (pendent d’aprovació)

Consulta tribunal i lloc d'examen

8 de juny (pendent d’aprovació)

Proves 12, 13 i 14 de juny
Tribunal especial i d’incidències  19, 20 i 21 de juny
Resultats de les proves

27 de juny (pendent d’aprovació)

Sol·licitud reclamació i doble correcció pendent d’aprovació
Resultats reclamació i doble correcció  pendent d’aprovació
Sol·licitud reclamació a la doble correcció  pendent d’aprovació
Resultats reclamació a la doble correcció pendent d’aprovació

Tots els tràmits es fan per: https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria extraordinària: PAU setembre 2018

TRÀMIT TERMINI

Matrícula de les proves

(Per a tots els alumnes)

del 12 al 24 de juliol (pendent d’aprovació)

Consulta tribunal i lloc d'examen

31 de juliol (pendent d’aprovació)

Proves 4, 5 i 6 de setembre
Resultats de les proves

18 de setembre (pendent d’aprovació)

Sol·licitud reclamació i doble correcció pendent d’aprovació
Resultats reclamació i doble correcció pendent d’aprovació
Sol·licitud reclamació a la doble correcció pendent d’aprovació
Resultats reclamació a la doble correcció pendent d’aprovació

Tots els tràmits es fan per: https://accesnet.gencat.cat

HORARI DE LES PROVES

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.

Les PAU del curs 2017-2018 tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny de 2018 i els dies 4, 5 i 6 de setembre de 2018, d'acord amb l'horari següent:

TRIBUNAL ORDINARI
HORARI

DIA 1

12 de juny

4 de setembre

DIA 2

13 de juny

5 de setembre 

DIA 3

14 de juny

6 de setembre

8.30 a 9.00

 Comprovació dades alumnes

   
9.00 a 10.30 Llengua castellana i literatura

Història

Física

Geografia

10.30 a 11.00 Descans
11.00 a 12.30 Llengua catalana i literatura Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

12.30 a 14:00 Descans
14.00 a 15.30

Economia de l'empresa

Història de la filosofia

Química

Ciències de la terra i del medi ambient   

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

15.30 a 16.00 Descans
16.00 a 17.30

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història de l’art

Disseny

Literatura catalana

Tecnologia industrial

La comissió organitzadora de la prova es reserva el dret de modificar l’horari en cas necessari.

La durada dels exàmens de cada matèria és d’una hora i mitja. Si t’examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir de l’aula.

Els estudiants que només s'examinin de matèries de fase específica, se'ls hi entregaran les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.

Tribunal TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

                   TRIBUNAL TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

Horari

Dia 1

12 de Juny

4 de setembre

Dia 2

13 de Juny

5 de setembre

Dia 3

14 de Juny

6 de setembre

 

TEI

19 de Juny

TEI

20 de Juny

TEI

21 de Juny

08:00-08:30

Comprovació dades alumnes

   

08:30-10:30

Llengua Castellana i literatura

Història

Física

Geografia

10:30-11:00

                              Descans

11:00-13:00

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

13:00-14:00

                              Descans

14:00-16:00

Economia de l'empresa

Història de la filosofia

Química

Ciències de la terra i del medi ambient

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

16:00-16:30

                              Descans

16:30-18:30

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història de l'art

Disseny

Literatura catalana

Tecnologia industrial