saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari i horari PAU 2017

CALENDARI DE LES PAU 2017

Anualment hi han dues convocatòries de les PAU: una ordinària (al mes de juny) i una extraordinària (al mes de setembre).

Convocatòria ordinària: PAU juny 2017

TRÀMIT TERMINI

Prematrícula a les proves

(Alumnes que cursen 2n de batxillerat)

De l’1 al 15 de març

Matrícula lliure

Del 2 al 15 de maig
Matrícula per alumnes de 2n de batxillerat i CFGS   Del 17 de maig a l’1 de juny
Consulta tribunal i lloc d'examen 9 de juny
Proves 13, 14 i 15 de juny
Tribunal especial i d’incidències  20, 21 i 22 de juny
Resultats de les proves 28 de juny
Sol·licitud reclamació i doble correcció Del 28 al 30 de juny
Resultats reclamació i doble correcció  10 de juliol
Sol·licitud reclamació a la doble correcció  Del 10 al 12 de juliol
Resultats reclamació a la doble correcció 18 de juliol

Tots els tràmits es fan per: https://accesnet.gencat.cat

Convocatòria extraordinària: PAU setembre 2017

TRÀMIT TERMINI

Matrícula de les proves

(Per a tots els alumnes)

Del 18 al 24 de juliol
Consulta tribunal i lloc d'examen 31 de juliol
Proves 5, 6 i 7 de setembre
Resultats de les proves 18 de setembre
Sol·licitud reclamació i doble correcció Del 18 al 20 de setembre
Resultats reclamació i doble correcció 27 de setembre
Sol·licitud reclamació a la doble correcció Del 27 al 29 de setembre
Resultats reclamació a la doble correcció 5 d’octubre

Tots els tràmits es fan per: https://accesnet.gencat.cat

HORARI DE LES PROVES

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.

Les PAU del curs 2016-2017 tindran lloc els dies 13, 14 i 15 de juny de 2017 i els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2017, d'acord amb l'horari següent:

TRIBUNAL ORDINARI
HORARI

DIA 1

13 de juny

5 de setembre

DIA 2

14 de juny

6 de setembre 

DIA 3

15 de juny

7 de setembre

8.30 a 9.00

                                                      Comprovació de les dades

9.00 a 10.30 Llengua castellana i literatura

Història

Història de la filosofia

Física

Geografia

10.30 a 11.00 Descans
11.00 a 12.30 Llengua catalana i literatura Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

12.30 a 14:00 Descans
14.00 a 15.30

Anàlisi musical

Economia de l'empresa

Química

Ciències de la terra i del medi ambient   

Disseny

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

15.30 a 16.00 Descans
16.00 a 17.30

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història de l’art/Història i fonaments de les arts

Literatura catalana

Tecnologia industrial

La comissió organitzadora de les proves es reserva el dret de modificar l’horari en cas necessari.

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària, realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, en el mateix tribunal i dia d'examen previst.

Els estudiants que només s'examinin de matèries de fase específica, se'ls hi entregaran les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.

Tribunal TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

                   TRIBUNAL TOE (Dislèxia/TDA-TDAH) i TEI

Horari

Dia 1

13 de Juny

5 de setembre

Dia 2

14 de Juny

6 de setembre

Dia 3

15 de Juny

7 de setembre

 

TEI

20 de Juny

TEI

21 de Juny

TEI

22 de Juny

08:00-08:30

Comprovació dades alumnes

08:30-10:30

Llengua Castellana i literatura

Història

Història de la filosofia

Física

Geografia

10:30-11:00

Descans

11:00-13:00

Llengua catalana i literatura

Llengua estrangera

Dibuix artístic

Llatí

Matemàtiques

13:00-14:00

Descans

14:00-16:00

Anàlisi musical

Economia de l'empresa

Química

Ciències de la terra i del medi ambient

Disseny

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

16:00-16:30

Descans

16:30-18:30

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història de l'art/Història i fonaments de les arts

Literatura catalana

Tecnologia industrial