saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari de les Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys. Convocatòria 2016

CALENDARI PROVES D'ACCÉS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CONVOCATÒRIA 2016

DATA

PROCÉS

Del 17 al 29 de febrer

Formalitzar la matrícula de les proves.

1 de març Últim dia de pagament i lliurament de la documentació.

30 d'abril (dissabte)

Realització de la fase general

  • de 8.30 a 9.00h: comprovació dades candidats
  • de 9.00 a 10.30h: comentari de text
  • d'11.00 a 13.30 h: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera

7 de maig (dissabte)

Realització de la fase específica

  • de 9.00 a 9.30 h: comprovació de les dades dels candidats
  • de 9.30 a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.
13 de maig

Realització de la prova al Tribunal especial ubicat a Barcelona

24 de maig Publicacio dels resultats de les proves.
Del 24 al 26 de maig Termini per sol·licitar una revisió de les qualificacions.
21 de juny

Publicació dels resultats de les revisions de les qualificacions.

21 de juny Lliurament dels certificats amb els resultats.