saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari de les Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys. Convocatòria 2017

CALENDARI PROVES D'ACCÉS MÉS GRANS DE 25 ANYS. CONVOCATÒRIA 2017

DATA

PROCÉS

Del 15 al 28 de febrer

Formalitzar la matrícula de les proves.

1 de març

Últim dia de pagament i lliurament de la documentació.

22 d'abril (dissabte)

Realització de la fase general

  • de 8.30 a 9.00h: comprovació dades candidats
  • de 9.00 a 10.30h: comentari de text
  • d'11.00 a 13.30 h: llengua catalana, llengua castellana i llengua estrangera

29 d’abril (dissabte)

Realització de la fase específica

  • de 9.00 a 9.30 h: comprovació de les dades dels candidats
  • de 9.30 a 12.30 h: els dos exàmens corresponents a les matèries de l'opció triada.

5 de maig

Realització de la prova al Tribunal especial ubicat a Barcelona

23 de maig

Publicacio dels resultats de les proves.

Del 23 al 25 de maig

Termini per sol·licitar una revisió de les qualificacions.

13 de juny

Publicació dels resultats de les revisions de les qualificacions.

13 de juny

Lliurament dels certificats amb els resultats.