saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari i horari

CALENDARI JUNY 2017

TRÀMIT TERMINI
Matrícula alumnes CFGS del 17 de maig a l’1 de juny
Consulta tribunal i lloc d'examen 9 de juny
Proves 13, 14 i 15 de juny
Tribunal especial i d’incidències 20, 21 i 22 de juny
Resultats de les proves 28 de juny
Sol·licitud reclamació i doble correcció del 28 al 30 de juny
Resultats reclamació i doble correcció 10 de juliol
Sol·licitud reclamació a la doble correcció del 10 al 12 de juliol
Resultats reclamació a la doble correcció 18 de juliol

Tots els tràmits es fan per https://accesnet.gencat.cat

CALENDARI SETEMBRE 2017

TRÀMIT TERMINI
Matrícula setembre del 18 al 24 de juliol
Consulta tribunal i lloc d'examen 31 de juliol
Proves 5, 6 i 7 de setembre
Resultats de les proves 18 de setembre
Sol·licitud reclamació i doble correcció del 18 al 20 de setembre
Resultats reclamació i doble correcció 27 de setembre
Sol·licitud reclamació a la doble correcció del 27 al 29 de setembre
Resultats reclamació a la doble correcció 5 d’octubre

Tots els tràmits es fan per https://accesnet.gencat.cat

HORARI DE LES PROVES

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.

Les PAU del curs 2016-2017 tindran lloc els dies 13, 14 i 15 de juny de 2017 i els dies 5, 6 i 7 de setembre de 2017, d'acord amb l'horari següent:

HORARI

DIA1

13 de juny

5 de setembre

  DIA 2

14 de juny

     6 de setembre     

DIA 3

15 de juny

7 de setembre

8.30 a 9.00 Comprovació dades alumnes    
9.00 a 10.30 Llengua castellana i literatura

Història

Història de la filosofia

Física

Geografia

10.30 a 11.00 Descans
11.00 a 12.30 Llengua catalana i literatura Llengua estrangera

Dibuix artísic

Llatí

Matemàtiques

12.30 a 14.00 Descans
14.00 a 15.30

Anàlisi musical

Economia de l'empresa

Química

Ciències de la terra i del medi ambient      

Disseny

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

15.30 a 16.00 Descans
16.00 a 17.30

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Electrotècnia

Història i fonaments de les arts

Història de l’art

Literatura catalana

Tecnologia industrial

La comissió organitzadora de les proves es reserva el dret de modificar l’horari en cas necessari

Els estudiants que vulguin examinar-se de matèries coincidents en una mateixa franja horària realitzaran aquestes proves de manera continuada sense sortir de l'aula, en el mateix tribunal i dia d'examen previst.

* Als estudiants que només s'examinin de matèries de fase específica, se'ls entregaran les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.