saltar al contingut principal
Cercar
URV

Calendari i horari

CALENDARI JUNY 2019

TRÀMIT TERMINI

Matrícula tots alumnes CFGS

(independentment de l’any de finalització)

Del 16 al 30 de maig
Consulta tribunal i lloc d'examen 7 de juny
Proves 12, 13 i 14 de juny
Tribunal especial i d’incidències 18, 19 i 20 de juny
Resultats de les proves 26 de juny

Tots els tràmits es fan per https://accesnet.gencat.cat

CALENDARI SETEMBRE 2019

TRÀMIT TERMINI
Matrícula setembre Del 9 al 24 de juliol
Consulta tribunal i lloc d'examen 31 de juliol
Proves 3, 4 i 5 de setembre
Resultats de les proves 17 de setembre

Tots els tràmits es fan per https://accesnet.gencat.cat

HORARI DE LES PROVES

La durada dels exàmens de cada matèria és d'una hora i mitja.

Les PAU del curs 2018-2019 tindran lloc els dies 12, 13 i 14 de juny de 2019 i els dies 3, 4 i 5 de setembre de 2019, d'acord amb l'horari següent:

HORARI

DIA1

12 de juny

3 de setembre

  DIA 2

13 de juny

     4 de setembre     

DIA 3

14 de juny

5 de setembre

8.30 a 9.00 Comprovació dades alumnes    
9.00 a 10.30 Llengua castellana i literatura

Història

Física

Geografia

10.30 a 11.00 Descans
11.00 a 12.30 Llengua catalana i literatura Llengua estrangera

Economia de l'empresa

Història de la filosofia

Electrotècnia

12.30 a 14.00 Descans
14.00 a 15.30

Ciències de la terra i del medi ambient      

Fonaments de les arts

Matemàtiques aplicades a les CCSS

Dibuix artísic

Llatí

Matemàtiques
 

Biologia

Cultura audiovisual

Grec

15.30 a 16.00 Descans
16.00 a 17.30

Anàlisi musical

Dibuix tècnic

Literatura castellana

Química

Història de l’art

Disseny

Literatura catalana

Tecnologia industrial

La comissió organitzadora de les proves es reserva el dret de modificar l’horari en cas necessari

La durada dels exàmens de cada matèria és d’una hora i mitja. Si t’examines de matèries coincidents (en una mateixa franja horària) realitzaràs la prova de manera continuada sense sortir del’aula.

* Els estudiants que només s'examinin de matèries de fase específica, s’han de presentar per la comprovació de dades 30 minuts abans de la primera prova i se'ls lliuraran les etiquetes identificatives en el dia i franja horària del seu primer examen.