saltar al contingut principal
Cercar
URV

Càlcul de la nota d'admissió

Per calcular la nota d'admissió, s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

La nota d'admssió es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = NMC + a*M1 + b*M2

NMC = Nota mitjana del cicle formatiu

M1, M2 = Les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica de les PAU que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió.

a, b = Paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2).

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Aquestes matèries hauran d'estar vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau que s'aplicaran per a l'accés les podeu consultar a l'apartat de taules de ponderació.