saltar al contingut principal
Cercar
URV

Reprendre estudis de doctorat (tesi doctoral)

  • CONCEPTE: procés pel qual estudiants que, admesos i matriculats a un programa de doctorat, han causat baixa temporal d'aquests estudis durant un any o més i demanen poder continuar-los.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui:

La persona interessada, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On:

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan:

De l'1 de juny de 2015 al 18 de setembre de 2015 (matrícula ordinària)
Del 19 de setembre de 2015 a l'1 de març de 2016 (matrícula extraordinària abonant la taxa de matrícula fora de termini).

Consulta el decret de preus.

Com:

Presentant la documentació següent:

Cost:

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions:

El departament n'informa a la comissió acadèmica del programa del doctorat i li lliura la sol·licitud i documentació presentada pel sol·licitant.

Resolució de la sol·licitud

Qui:

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan:  

Com a molt tard el 29 de setembre, atès que el període de matrícula ordinària és del 15 al 30 de setembre.

Excepcionalment, en cas de matrícula extraordinària, fins el 30 d'abril.

Com:

Ha de tenir en compte el que exposa la persona interessada i els elements que consideri la comissió académica del programa.
En funció d’això, ha de prendre l’acord d’acceptació o no de la continuació dels seus estudis. Al mateix temps, ratificaran o no el pla d'investigació/projecte de tesi inicial, així com el director o directora de tesi.

  • La comissió acadèmica informa a l'EPD entregant l'original de la resolució

  • L' EPD actualitza les dades al sistema i envia la copia de la notificació de la resolució corresponent mitjançant el corre electrònic a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la Comissió acadèmica 

  • L'EPD guarda el document original a l'expedient de l'alumne.

Efectes econòmics:

L'estudiant ha d'abonar el rebut generat per la formalització de la matrícula.

Observacions:

En la notificació es comunica la data en què s'ha de matricular de la tutela acadèmica de tesi.