saltar al contingut principal
Cercar
URV

Pròrroga presentació tesi doctoral

 • CONCEPTE: és el tràmit a seguir pels estudiants dels programes de doctorat regulats pel RD 99/2011, que preveuen no poder presentar la tesi en el termini previst:

  • 3 anys a comptar des de l'admissió al programa, pels estudiants a temps complert (TC)

  • 5 anys a comptar des de l'admissió del programa, pels estudiants a temps parcial (TP)

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan

En el moment que hagi esgotat el termini previst.

Sempre que sigui possible és convenient que es presenti tres mesos abans.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

Les condicions de la pròrroga són:

 • Temps complert:

  • 1 any més

 • Temps parcial:

  • 2 anys més

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan

En el moment que es reuneixi la comissió acadèmica, previsiblement del 15 al 20 de cada mes.

Com a molt tard, dos mesos després de presentar la sol·licitud.

Observacions

Lliurant:

 • La comissió acadèmica informa a l'EPD entregant l'original de la resolució

 • L' EPD actualitza les dades al sistema i envia la copia de la notificació de la resolució corresponent mitjançant el corre electrònic a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la Comissió acadèmica 

 • L'EPD guarda el document original a l'expedient de l'alumne.