saltar al contingut principal
Cercar
URV

Anul·lació de matrícula per defunció del doctorand

 

Tràmits per sol·licitar-la

Qui

Familiar directe o representant legal.

On

A la secretaria de Centre/Campus on es realitzen els estudis.

Quan

Des del moment en què es tingui coneixement del decés, dins del curs acadèmic.

Com

Presentant la documentació següent:

Observacions

La Universitat actuarà d'ofici en el cas que tingui coneixement de la defunció per qualsevol mitjà.

 

Resolució de la sol·licitud

Qui

El/La responsable de la secretaria.

Quan

Com a màxim un mes després de tenir coneixement de la defunció i de presentar-se la sol·licitud i documentació completa, si s'escau. En aquest termini, s'ha de tenir en compte que el mes d'agost es considera inhàbil.

Com

Es regularitzarà informàticament l'anul·lació de la matrícula.

Efectes econòmics

Si escau, es tramitarà d'ofici la devolució de l'import de la tutela acadèmica, ja fet efectiu i, si fos el cas, dels crèdits matriculats en concepte de Complements de Formació.

Observacions

Si el doctorand és sol·licitant de beca o ajut, la secretaria ho haurà de comunicar al Servei de Gestió Acadèmica.