saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula Tutela de Tesi (curs d'admissió)

 • CONCEPTE: formalització de la matrícula de la tutela de tesi corresponent al curs de nou accés, un cop els candidats han estat admesos i la Comissió acadèmica els hi ha assignat tutor, director de tesi i línia d'investigació.

 Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El candidat que:

 • Ha estat admès als estudis oficials de doctorat.

 • Ha presentat la documentació establerta amb els requisits corresponents.

Quan

 • Primera fase: Del 10 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

 • Segona fase: Del 22 de gener al 4 d’abril de 2018.
  Més enllà del 4 d’abril i fins el 15 de juny de 2018, a petició del coordinador, si hi ha candidats per preinscriure que tinguin tota la documentació conforme als requisits exigits en el període de matrícula.

Com

A través del sistema d'automatrícula mitjançant Internet. A partir de la web de la URV, s'hi accedeix des de qualsevol ordinador, sempre que tingui els requeriments tècnics necessaris.

La persona admesa, a banda de la documentació requerida per accedir als estudis, ha de lliurar al Servei de Gestió Acadèmica:

 • Els justificants corresponents en el cas de gaudir d'algun tipus d'exempció o deducció de l'import de la matrícula, establerts en el Decret de preus (família nombrosa, minusvalidesa...).

Aquests documents seran requerits a l'estudiant per correu electrònic, en el moment en què li sigui comunicat que ha estat admès als estudis oficials de doctorat i caldrà enviar-los escanejats a l'adreça: automatricula(ELIMINAR)@urv.cat.

Resolució de la sol·licitud 

Qui

El/La doctorand/a.

Quan

Després d'haver formalitzat l'automatrícula.

Com

A través del PDF del rebut de la matrícula de tutela de tesi, obtingut un cop formalitzada l'automatrícula.

L'import del rebut es domicilia al compte bancari facilitat pel doctorand o doctoranda.

Els estudiants amb títol estranger no homologat han de fer efectiva la taxa de trajectòria acadèmica per accedir a estudis de doctorat, que s'emet en el mateix moment que es formalitza la matrícula de tutela de tesi.

Observacions

 • La formalització de la matrícula atorga al/la doctorand/a el dret a utilitzar dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball de recerca i tots els drets de participació corresponents als estudiants de doctorat.

 • Quan es tracti de programes conjunts, el conveni signat entre les universitats determina la manera en què ha de portar-se a terme la matrícula esmentada.

 • Una vegada matriculat, tindrà accés al Document d'Activitats del doctorand.

 • En el termini màxim de dos mesos des què el doctorand ha formalitzat la matrícula, la comissió acadèmica del programa de doctorat li ha d'assignar un director/a de tesi doctoral, que ha de coincidir, preferentment, amb el tutor/a assignat prèviament.

 • S’han de tenir en compte el període de durada dels estudis:
  -3 anys a temps complet (TC)
  -5 anys a temps parcial (TP)

Finalització del procés 

Qui

El doctorand o doctoranda.

Quan

A partir del 6è dia d'emetre el rebut.

Com

Abonant l’import que figura en el resguard de matrícula, a través de l’entitat bancària on s’ha fet la domiciliació.