saltar al contingut principal
Cercar
URV

Matrícula Tutela de Tesi (curs d'admissió)

 • CONCEPTE: formalització de la matrícula de la tutela de tesi corresponent al curs de nou accés, un cop els candidats han estat admesos i la Comissió acadèmica els hi ha assignat tutor, director de tesi i línia d'investigació.

 Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El candidat que:

 • Ha estat admès als estudis oficials de doctorat.

 • Ha presentat la documentació establerta amb els requisits corresponents.

Quan

 • Primera fase: Del 10 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

 • Segona fase: Del 22 de gener al 4 d’abril de 2018.
  Més enllà del 4 d’abril i fins el 15 de juny de 2018, a petició del coordinador, si hi ha candidats per preinscriure que tinguin tota la documentació conforme als requisits exigits en el període de matrícula.

Com

A través del sistema d'automatrícula mitjançant Internet. A partir de la web de la URV, s'hi accedeix des de qualsevol ordinador, sempre que tingui els requeriments tècnics necessaris.

La persona admesa, a banda de la documentació requerida per accedir als estudis, ha de lliurar al Servei de Gestió Acadèmica:

 • Els justificants corresponents en el cas de gaudir d'algun tipus d'exempció o deducció de l'import de la matrícula, establerts en el Decret de preus (família nombrosa, minusvalidesa...).

Aquests documents seran requerits al doctorand per correu electrònic, en el moment en què li sigui comunicat que ha estat admès als estudis oficials de doctorat, i caldrà enviar-los escanejats a l'adreça: automatricula(ELIMINAR)@urv.cat.

Resolució de la sol·licitud 

Qui

El/La doctorand/a.

Quan

Després d'haver formalitzat l'automatrícula.

Com

A través del PDF del rebut de la matrícula de tutela de tesi, obtingut un cop formalitzada l'automatrícula.

L'import del rebut es domicilia al compte bancari facilitat pel doctorand o doctoranda.

Els doctorands amb títol estranger no homologat han de fer efectiva la taxa de trajectòria acadèmica per accedir a estudis de doctorat, que s'emet en el mateix moment que es formalitza la matrícula de tutela de tesi.

Observacions

 • La formalització de la matrícula atorga al/la doctorand/a el dret a utilitzar dels recursos necessaris per al desenvolupament del seu treball de recerca i tots els drets de participació corresponents doctorands.

 • Quan es tracti de programes conjunts, el conveni signat entre les universitats determina la manera en què ha de portar-se a terme la matrícula esmentada.

 • Una vegada matriculat, tindrà accés al Document d'Activitats del Doctorand.

 • En el termini màxim de dos mesos des què el doctorand ha formalitzat la matrícula, la comissió acadèmica del programa de doctorat li ha d'assignar un director/a de tesi doctoral, que ha de coincidir, preferentment, amb el tutor/a assignat prèviament.

 • S’han de tenir en compte el període de durada dels estudis:
  -3 anys a temps complet (TC)
  -5 anys a temps parcial (TP)

Finalització del procés 

Qui

El doctorand o doctoranda.

Quan

A partir del 6è dia d'emetre el rebut.

Com

Abonant l’import que figura en el resguard de matrícula, a través de l’entitat bancària on s’ha fet la domiciliació.