saltar al contingut principal
Cercar
URV

Expedició diploma d'estudis avançats (Únicament per estudis de doctorat regulats pel RD 778/98)

  • CONCEPTE: procediment pel qual el doctorand o doctoranda d'estudis de doctorat regulats pel RD778/98, que hagi superat el reconeixement de la suficiència investigadora, en pot sol·licitar un certificat o diploma acreditatiu dels estudis avançats realitzats. Aquest document suposa el reconeixement de la tasca realitzada en una determinada àrea de coneixement, acredita la suficiència investigadora i és homologable en totes les universitats espanyoles.

Sol·licitud de diploma d'estudis avançats

Qui:

El doctorand o doctoranda, que ha seguit els estudis regulats pel RD 778/98.

On:

A través dels tràmits en línia de la Intranet de la URV.

Quan:

En el moment que ho necessiti, un cop superada l'avaluació del tribunal.

Com:

Emplenant la sol·licitud corresponent i presentant-la a la secretaria del centre.

Abonant a l'entitat bancària corresponent l'import de la taxa establerta al decret de preus.

Observacions:

Si l'estudiant no té accés al tràmit en línia, podrà presentar la sol·licitud a la seu del registre auxiliar que correspongui a la secretaria de gestió acadèmica de campus/centre on es realitzen o es van realitzar els estudis (si fos el cas, caldria presentar també l'original i fotocòpia del document que acrediti algun tipus d'exempció (família nombrosa, etc.).

El diploma ha de fer referència expressa a la superació de les fases de docència i dels treballs d'investigació tutelats, al fet d'haver finalitzat els estudis de tercer cicle en el programa que s'hagi seguit i a la qualificació global atorgada pel tribunal.

L'obtenció del DEA suposa al doctorand o doctoranda el reconeixement de la tasca realitzada en una determinada àrea de coneixement i acredita la seva suficiència investigadora.

Obtenció del document

Qui:

El doctorand o doctoranda.

On:

A la secretaria del centre on estigui adscrit el programa de doctorat.

Quan:    

En la data que li comuniqui la secretaria. De manera general, set dies després d'haver-ho sol·licitat.