saltar al contingut principal
Cercar
URV

Sol·licitud canvi de dedicació a temps parcial o temps complet

  • CONCEPTE: és la condició que pot sol·licitar un estudiant d'un programa de doctorat, regulat pel RD 99/2011, per seguir els seus estudis, amb implicacions en el termini de presentació de la tesi doctoral.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

Al Registre General de la Universitat Rovira i Virgili o a qualsevol dels seus registres auxiliars, adreçada a la secretaria del departament del coordinador/a del programa de doctorat.

Quan

Des de inici de curs l’1 octubre de 2015 fins l'1 d'abril de 2016.

Com

Presentant:

Sol·licitud adreçada al coordinador/a del programa de doctorat.

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

L'estudiant a temps parcial (TP) tindrà cinc anys des de l'admissió al programa, fins a la defensa de la tesi doctoral.

En el cas que s'hagi presentat la sol·licitud quan els estudis s'han iniciat a temps complet (TC), s'ajustarà el termini anterior.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan

En el moment que es reuneixi la comissió acadèmica, previsiblement del 15 al 20 de cada mes, d'octubre a abril.

Com a molt tard, dos mesos després de presentar la sol·licitud.

Com

Lliurant:

  • La comissió acadèmica informa a l’EPD entregant l’original de la resolució

  • L’ EPD actualitza les dades al sistema i envia la copia de la notificació de la resolució corresponent mitjançant el corre electrònic a la persona interessada, tutor/a i/o director/a, al departament i a la Comissió acadèmica 

  • L’EPD guarda el document original a l'expedient de l'alumne.

Observacions

La vigència de la resolució es mantindrà durant els estudis, llevat que l'estudiant demani canvis a temps complet.