saltar al contingut principal
Cercar
URV

Baixa mèdica temporal en el programa de doctorat

 • CONCEPTE: és el tràmit a seguir pels estudiants matriculats en un programa de doctorat, regulat pel RD 99/2011, que han d'interrompre els estudis del doctorat per malaltia o embaràs i situacions equivalents com maternitat, o paternitat. 

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació.

On

A l'Escola de Postgrau i Doctorat.

Quan

 En qualsevol moment durant el curs acadèmic.

Com

Presentant:

• Justificant mèdic adreçat a l'Escola de Postgrau i Doctorat ( phd(ELIMINAR)@urv.cat ) 

Cost

La sol·licitud d'aquest tràmit no té cap cost.

Observacions

 • Període : Pot estar en aquesta situació el temps que duri la baixa mèdica per malaltia o el temps que correspongui per embaràs, maternitat o paternitat.

 • Durant el període que el doctorand o doctoranda està en aquesta situació:

  • S'interromp el còmput de temps per a la realització de la tesi.

  • Si la sol∙licitud es presenta abans de la finalització del període de matrícula, no s'exigirà la formalització de la matrícula. En el cas que s'hagi presentat una vegada matriculat, no es retornarà l'import abonat.

  • En les convocatòries d'avaluació, la qualificació serà no presentat per baixa en el programa.

Resolució de la sol·licitud

Qui

L'Escola de Postgrau i Doctorat. 

Quan

Com a molt tard, un mes després de presentar el justificant.

Com

 • L'Escola de Postgrau i Doctorat informa a la comissio acadèmica i al departament corresponent, segons el programa de doctorat, de la presentació de la baixa mèdica.

 • L’ EPD actualitza les dades al sistema i envia la notificació sobre l'acceptació de la baixa mèdica a la persona interessada.

 • L’EPD envia copia de la notificació de la resolució corresponent al tutor/a i/o director/a de la tesis doctoral i a la comissió acadèmica.

Observacions

Als efectes del còmput de la durada dels estudis no es tindran en compte els períodes de baixa autoritzats.