saltar al contingut principal
Cercar
URV

Adaptació de doctorands d'anteriors ordenacions als programes de doctorat adscrits al RD 99/2011

 • CONCEPTE: procés pel qual l'estudiant de doctorat matriculat en un programa adscrit a un dels anteriors Reials Decrets, sol·liciten incorporar-se a un programa adscrit al RD 99/2011.

Tràmits per sol·licitar-ho

Qui

El doctorand o doctoranda, o persona autoritzada, prèvia identificació, que fins el curs 2012-13 ha estat matriculat en un programa de doctorat adscrit a anteriors regulacions:

 • RD 185/1985

 • RD 778/1998

 • RD 56/2005

 • RD 1393/2007

On

Directament a la web de la URV.

Quan

Primera fase del 5 de setembre de 2016 al 17 de novembre de 2016.

Segona fase del 9 de gener de 2017 al 28 de febrer de 2017.

Com

 1. Emplenant la sol·licitud a l'adreça següent:
  https://www.urv.cat/doctorat/alumne/

 2. Fent constar 'ADAPTACIÓ D'ANTERIORS REIALS DECRETS' a l'apartat 'Observacions' de la sol·licitud de preinscripció online.

 3. En el cas que en l'etapa anterior hagi realitzat activitats susceptibles de ser reconegudes com activitats formatives del nou programa de doctorat, caldrà presentar-les amb el justificant corresponent, abans que finalitzi el període de preinscripció corresponent.

Observacions

L'estudiant de doctorat adaptat a programes de doctorat del RD 99/2011 pot sol·licitar la reducció de la durada mínima del doctorat a un curs acadèmic, per poder iniciar els tràmits pertinents per a la defensa de la tesi.

Reducció de la durada mínima dels estudis i dedicació dels doctorands.

Resolució de la sol·licitud

Qui

La comissió acadèmica del programa de doctorat.

Quan

Període d'admissió de la primera fase del 6 de setembre de 2016 al 30 de novembre de 2016.

Període d'admissió de la segona fase del 10 de gener de 2017 al 10 de març de 2017.

Com

Tenint en compte:

 • El nombre de places previstes en la memòria inicial del programa de doctorat.

 • L'informe i documentació lliurats per l'Escala de Postgrau i Doctorat.

 • Els criteris de selecció fixats en la memòria inicial del programa de doctorat.

 • Valorant si els cursos, seminaris, estades i altres activitats cursades durant l'etapa anterior tenen afinitat suficient en durada i continguts amb les activitats formatives dissenyades al nou programa de doctorat.
  En el cas que s'acordi el reconeixement, el doctorand les podrà incloure en el Document d'Activitats personalitzat.
  Es podran computar com a superació d'una activitat formativa programada.

 • En el cas de programes que hagin contemplat en la memòria possibles complements de formació (CF), una vegada valorats els expedients, la comissió acadèmica haurà de concretar quina formació addicional ha de cursar l'estudiant.

Un cop pres l'acord:

 • A través del correu electrònic, en què es comunica a les persones interessades l'admissió o exclusió.

 • Publicant la relació de persones admeses i excloses al sistema web creat a aquest efecte.

Observacions

Els terminis de durada dels estudis i dedicació del doctorand començaran a computar des que el candidat estigui admès.