saltar al contingut principal
Cercar
URV

Preus matrícula Doctorat 2017-18

ESTUDIS ADAPTATS A L'EEES:

RD 99/2011

Classes de matrícula Tutoria de tesi Gestió d'expedient Acadèmic Suport a l'aprenentatge Pòlissa d’accidents obl. addicional URV ** Asseg. escolar INSS **
Ordinària 401,12€ 69,80€ 70,00€ 5,00€ 1,12€
Família nombrosa GENERAL 200,56€ 34,90€ 70,00€ 5,00€ 1,12€
Família nombrosa ESPECIAL 0,00€ 0,00€ 70,00€ 5,00€ 1,12€
Persones discapacitades igual o superior al 33% 0,00€ 0,00€ 70,00€ 5,00€ 1,12€
Víctimes d'actes terroristes 0,00€ 0,00€ 70,00€ 5,00€ 1,12€
Víctimes de la violència de gènere 0,00€ 0,00€ 70,00€ 5,00€ 1,12€
* Els titulats que accedeixin amb titulació estrangera han d'abonar la taxa de trajectòria acadèmica (només en la seva primera matrícula) 218,15€

** Aquestes assegurances no cobreixen la repatriació al país d’origen en cas de mort. Els estudiants internacionals, si no han subscrit al sortir del seu país una assegurança amb aquesta cobertura, ho hauran de fer quan s’incorporin a la URV. Caldrà que s’adrecin al Centre Internacional que li gestionarà una subscripció amb aquesta cobertura.

ALTRES CONCEPTES ECONÒMICS

URV solidària 6,00€
Servei d'esports 21,00€
Certificacions acadèmiques 27,27€
Examen de tesi doctoral 156,87€
Títol universitari oficial de Doctor amb el Suplement Europeu al Títol i duplicat 218,15€