saltar al contingut principal
Cercar
URV

Automatrícula doctorat

Permanència (estudis de doctorat RD 99/2011): Dedicació i pròrrogues

Dedicació
Els estudis de doctorat, es poden seguir a:
▪ Temps complet → Durada màxima de tres anys
Temps parcial → Durada màxima de cinc anys

El còmput és des de la data de la matrícula del curs acadèmic en què va iniciar els estudis de doctorat fins la presentació de la tesi doctoral.

 
Pròrrogues per a la presentació de la tesi
▪ Estudiants a temps complet

→ Un any més

→ Excepcionalment, un altre any addicional

▪ Estudiants a temps parcial

→ Dos anys més

→ Excepcionalment, un altre any addicional