saltar al contingut principal
Cercar
URV

Observacions

Observacions

  • En aquest camp podeu fer constar qualsevol qüestió que vulgueu afegir a la preinscripció.
  • En cas que el sistema de preinscripció recuperi automàticament les dades personals i hi detecteu algun error, també podeu indicar la modificació pertinent.

Observaciones

  • En este campo podréis indicar cualquier cuestión que queráis añadir a la preinscripción.
  • En el caso de que el sistema de preinscripción recupere automáticamente los datos personales y detectéis algún error, podréis asimismo indicar la modificación pertinente.

Additional information

  • On this blank you can type any comment you think necessary to be considered.
  • The system of application may automatically recover your personal data, please let us know here if you notice any wrong information, and type the right one.