saltar al contingut principal
Cercar
URV

Consulta de les exempcions que es poden aplicar


Esquema de les exempcions de matrícula RD/2005

ORGANISME CONVOCANT PROGRAMES BEQUES DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA

DURSI-AGAUR

(Agència Gestió d'Ajuts Universitaris i d'Investigació)

312

 Beques predoctorals: formació de personal investigador

(FI)

Tutoria de tesi

Còpia de la sol·licitud de beca, credencial de becari i/o mitjançant llista Servei Gestió de la Recerca

(C. doc. 351)

MCI

(Ministeri de Ciència i Innovació)

311

Beques predoctorals: formació de professorat universitari

(FPU)

Tutoria de tesi

El MCI no compensa cap tutoria dels becaris de 1r i 2n any

Còpia de la sol·licitud de beca, credencial de becari i/o mitjançant llista Servei Gestió de la Recerca

(C. doc. 351)

MCI

(Ministeri de Ciència i Innovació)

311

 

Beques predoctorals: formació de professorat investigador

(FPI)

 

Tutoria de tesi

El MCI no compensa cap tutoria dels becaris de 1r i 2n any

Còpia de la sol·licitud de beca, credencial de becari i/o mitjançant llista Servei Gestió de la Recerca

(C. doc. 351)

 

MAE-AECI

(Ministeri d'Afers Exteriors / Agència Espanyola

Beques MAE-AECI * L'alumne rep directament una quantitat en concepte de matrícula -----

Comissió Europea - Associació Grup Santander

300 ordinària

ALBAN * L'alumne rep directament una quantitat en concepte de matrícula -----

Comissió Europea - Associació Grup Santander

316

ALBAN

-Tutoria de tesi

-Sol·licitud estudi equivalència títol estranger, gestió d'expedient acadèmic, assegurança voluntària, certificat acadèmic personal, examen tesi doctoral

(Expedició títol de doctor)

Justificació ajut per part de l'Oficina de Relacions Internacionals

(C. doc. 353)

MAEC-AECI

(Ministeri d'Afers Exteriors / Agència Espanyola de Cooperació)

314

Becaris Convenis Culturals: AECI Beques (MAEC-AECI)

(Pla Operatiu)

-Tutoria de tesi

-Sol·licitud estudi equivalència títol estranger, assegurança obligàtoria, assegurança voluntària, certificat acadèmic personal, examen tesi doctoral

Justificació ajut per part de l'Oficina de Relacions Internacionals

(C. doc. 352)

 
AJUTS CONVOCATÒRIES BEQUES URV   

URV

(Universitat Rovira i Virgili)

310

Beques predoctorals:Projectes R+D+I

(BRDI)

-Tutoria de tesi Ajut emès pel Servei de Gestió de la Recerca i/o mitjançant llista validada pel mateix Servei
ALTRES AJUTS   

URV

(Universitat Rovira i Virgili)

364

Personal URV -Tutoria de tesi

Ajut emès pel Servei de Recursos Humans i/o mitjançant llista validada pel mateix Servei

(C. doc. 362)

URV

(Universitat Rovira i Virgili)

365

Fills personal URV menors de 25 anys -Tutoria de tesi

Ajut emès pel Servei de Recursos Humans i/o mitjançant llista validada pel mateix Servei

(C. doc. 363)

URV

(Universitat Rovira i Virgili)

366

Cònjuge personal URV -Tutoria de tesi

Ajut emès pel Servei de Recursos Humans i/o mitjançant llista validada pel mateix Servei

(C. doc. 364)

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

302

Familia Nombrosa

Categoría General- 3 Fills

50% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

Títol família nombrosa emès per Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

(C. doc. 354)

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

303

Família nombrosa

Categoria general 4 Fills

50% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

 

Títol família nombrosa emès per Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

(C. doc. 355)

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

304

Família nombrosa

Categoría General- 5 Fills

100% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

 

Títol família Nombrosa emès per Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

(C. doc. 356)

URV

(Universitat Rovira i Virgili)

411

Convenis internacionals: (acords Comissió de Postgrau i Doctorat) -Tutoria de tesi (3 cursos)

Comunicació de l'Escola de Postgrau i Doctorat

(C. doc. 373)

UB

(Universitat de Barcelona)

367

Personal UB -Tutoria tesi

Ajut emès per la Universitat de Barcelona

(C. doc. 365)

UdL

(Universitat de Lleida)

371

Personal UdL -Tutoria Tesi

Ajut emès per la Universitat de Lleida

(C. doc. 366)

UAB

(Universitat Autònoma de Barcelona)

370

Personal UAB -Tutoria tesi

Ajut emès per la Universitat Autònoma de Barcelona

(C. doc. 367)

UPC

(Universitat Politècnica de Catalunya)

369

Personal UPC -Tutoria de tesi

Ajut emès per la Universitat Politècnica de Catalunya

(C. doc. 368)

UdG

(Universitat de Girona)

372

Personal UdG -Tutoria de tesi

Ajut emès per la Universitat de Girona

(C. doc. 369)

 

UPF

(Universitat Pompeu Fabra)

368

Personal UPF -Tutoria de tesi

Ajut emès per la Universitat Pompeu Fabra

(C. doc. 370)

 
ALTRES AJUTS
323 Víctimes actes terroristes

100% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

Presentació de la resolució administrativa corresponent emès. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar també el libre de família.

(C. doc. 357)

386 Més grans de 65 anys

100% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

Acreditació d'aquesta condició mitjançant la presentació del DNI o passaport

(C. doc. 358)

Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

324

Minusvalidesa

100% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

Presentació del certificat emès per Institut Català d'Assistència i Serveis Socials

(C. doc. 359)

  Víctimes violència de gènere

100% matrícula

-Tutoria de tesi

-Gestió d'expedient acadèmic

 

Ordre de protecció a favor de la persona interessada. Excepcionalment, títol d'acreditació d'aquesta situació, l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant es víctima de violència de gènere fins que no es dicti l'ordre de protecció. En el cas de fills o filles dependents, s'ha d'adjuntar el llibre de família.

(C. doc. 360)

AJUTS EXTERNS

ICIQ

315

ICIQ

-Gestió d'expedient acadèmic

-Assegurança obligatòria

-Tutoria de Tesi

Mitjançant comunicació ICIQ

(C. doc. 371)