saltar al contingut principal
Cercar
URV

Avaluació doctorat

  • Document d’activitats del doctorand- DAD (estudis de doctorat RD 99/2011)

Una vegada els doctorands han formalitzat la matrícula tindran accés al document d’activitats personalitzat.

En aquest document, el doctorand inscriurà totes les activitats d’interès per al desenvolupament dels doctorands, d’acord amb el previst per la Comissió acadèmica del programa de doctorat.

  • Avaluació anual (estudis de doctorat RD 99/2011):

 ♦ Estudiants matriculats en període ordinari (1ª i 2ª fase)

El mes d'abril de 2017 s'engega el procés d'avaluació de la 1ª convocatòria i el mes de juliol el procés de la 2ª convocatòria. La Comissió acadèmica del programa del doctorat ha d’avaluar a cada doctorand. Ho farà sobre:
– El pla de recerca.
– El document d’activitats del doctorand.
– Els informes del director de tesi i tutor, si s’escau.

L’avaluació positiva és un requisit indispensable per poder continuar en el programa de doctorat, i formalitzar la matrícula de tutela acadèmica el curs següent.

Si l’avaluació és negativa, el doctorand ha de ser avaluat novament en 2ª convocatòria. Per aquest acte cal elaborar un nou pla de recerca.

 ♦ Estudiants matriculats en període extraordinari

 Els períodes d'avaluació en aquest cas s'engegaran a:

  • 1a convocatòria   → juliol 2017
  • 2a convocatòria  → setembre 2017